Rozvoj infrastruktury a pořízení vybavení pro kulturu a volný čas