Pronájem prostor DK

Ceník pronájmů prostor Domu kultury Stochov

Foyer DK: 70 osob

Akce spolků a organizací, soukromé oslavy. 

Základní sazba 680,-/za tři hodiny/každá další započatá hodina 380,-
V případě ostatních služeb / ozvučení, projekce atd./nutná osobní konzultace - cena za tyto  služby se stanoví individuálně - dle akce.

Kulturní akce: Koncert, beseda, divadlo 

Základní sazba 3000,- + 21% DPH 

Světla, zvuk, reklama, výlep plakátů, sociální sítě, noviny, pořadatelská činnost, předprodej vstupenek ( 2000,- ) 

Velký sál:

Všechny akce : 360 osob 

Dopolední akce pro školy, školky
Základní sazba 3000,-/ za 2 hodiny/ každá další započatá hodina 1500,- jako holý nájem.
V případě dalších služeb příplatek (předprodej, zvuk, světla, pořadatelská služba ap.) na dotaz

Cena celkem za pronájem prostor velkého sálu na koncert, divadelní představení, dětská představení pro veřejnost 12 000,- + DPH 21% , dále 7% z prodeje vstupenek a 2000,- reklama sociální sítě, webové stránky, noviny, výlep plakátů, základní zvuk a světla, pořadatelská činnost. 

Dále nabízíme možnost uspořádání akce za  70% z hrubé tržby pořadatel a 30% z hrubé tržby DK Stochov. Dále nutno připočítat reklamu, webové stránky,  zakladní ozvučení, světla, pořadatelská činnost 2000,- a 7% z předprodeje vstupenek. 

Malý sál: 60 osob 

Akce spolků a organizací ( spolky s činností)
Základní sazba 680,-/za tři hodiny/ každá další započatá hodina 150,-

Prodejní,prezentační akce,kulturní a vzdělávací akce
Základní sazba 650,-/za hodinu/ každá další započatá hodina 260,-

Učebna 1. patro DK:

Všechny akce
Základní sazba 300,-/za hodinu/ každá další započatá hodina 80,-

Výjimku mají místní školky a školy, které pořádají koncerty a besídky - jedná se o velký sál a foyer - BEZ NÁJEMNÉHO.

Výjimku má MÚ Stochov - volební místnosti, setkání představitelů města s občany ap.   Vztahuje se to na všechny prostory DK - BEZ NÁJEMNÉHO.

Ostatní subjekty a organizace mohou na své akce žádat o zproštění nájemného radu města Stochov v řádných termínech po dohodě s vedením města Stochov.

Ceník je platný od 1.ledna 2013